Huisregels Praktijk Voor Mondhygiëne Zoetermeer

Huisregels Prakijk voor Mondhygiëne Zoetermeer

Nieuwe patiënten.

Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen bij de eerste afspraak. Ook vragen wij u de gezondheidsvragenlijst in te vullen. Dit is belangrijk om risico’ s en complicaties tijdens een tandheelkundige behandeling in te kunnen schatten. Bij binnenkomst kunt u zich bij de balie melden.

Aanwezigheid

Wij verzoeken u vriendelijk om 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn.

Afspraken maken en afzeggen

Wij werken uitsluitend op afspraak. Indien u een pijnklacht heeft kunt u ons het beste even bellen voor 9 uur. We doen dan onze uiterste best om u dezelfde dag nog te helpen. Als u later belt kunnen wij dat niet garanderen.

Afspraken dienen 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dit kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 079-3211344 of per mail via contact@pvmz.nl

Indien u zonder berichtgeving de afspraak verzuimt en wij de voor u gereserveerde tijd niet kunnen inplannen voor een andere patient, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Wij berekenen hiervoor 0 tot 100 % van de voorgenomen behandeling.

Indien u een afspraak heeft op een maandag, dan dient u de afspraak op de vrijdag daarvoor te annuleren. In geval van ziekte graag indien mogelijk tijdig doorgeven, doch zeker uiterlijk dezelfde dag voor 9:00 uur.

Te laat verschijnen op een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. De voor u gereserveerde tijd zal mogelijk in rekening worden gebracht.

Betalingen

Betalingen onder € 100,- dienen bij ons altijd aan de balie te worden voldaan, bij voorkeur via PIN. Hogere bedragen mag u uiteraard ook voldoen aan de balie. Vervolgens kunt u zelf uw declaratie indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Spoedgevallen

Spoedgevallen zijn:

– Een uitgeslagen tand of kies

– Onhoudbare kiespijn die niet met pijnstillers te verhelpen is

– Nabloeding na een tandheelkundig ingreep.

Wijzigingen

Gewijzigde adres-, persoons-, of verzekeringsgegevens, wijzigingen in de gezondheid en medicijngebruik én zwangerschappen dient u zo spoedig mogelijk aan ons te geven.

Hieronder vindt u wat handige links om snel door onze website te navigeren.

Deze site maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. meer informatie

In het kader van de Europese privacy wet maakt deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies noodzakelijk voor het functioneren en veilig houden van onze website. Wij vangen geen verdere gegevens af naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Houdt u er rekening mee dat u onder het kopje 'links' eigenlijk andere sites bekijkt, op onze website. Het gaat hier om de websites allesoverhetgebit.nl en ivorenkruis.nl. Deze websites hebben hun eigen cookie instellingen. Als u wilt weten of u het met hun privacy instellingen eens bent, bezoekt u eerst deze websites. Klik op "accepteren" hieronder om akkoord te gaan met ons privacy beleid.

Sluiten