Brian Go

Student Mondzorgkunde

Brian is een eind derdejaars mondzorgkunde student en is al een aantal jaren werkzaam bij zijn moeder die een eigen tandartspraktijk heeft in Zoetermeer. Hij heeft in 2016 stage gelopen bij Sandra onder begeleiding van Gabriëlle. Brian vindt het belangrijk om een band te creëren met zijn patiënten en samen naar een beter eind resultaat toe te werken. Hij volgt daarom ook (niet verplichte) bijscholing om zijn kennis te verbreden en zo de beste zorg te kunnen leveren.

Hieronder vindt u wat handige links om snel door onze website te navigeren.

Deze site maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. meer informatie

In het kader van de Europese privacy wet maakt deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies noodzakelijk voor het functioneren en veilig houden van onze website. Wij vangen geen verdere gegevens af naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Houdt u er rekening mee dat u onder het kopje 'links' eigenlijk andere sites bekijkt, op onze website. Het gaat hier om de websites allesoverhetgebit.nl en ivorenkruis.nl. Deze websites hebben hun eigen cookie instellingen. Als u wilt weten of u het met hun privacy instellingen eens bent, bezoekt u eerst deze websites. Klik op "accepteren" hieronder om akkoord te gaan met ons privacy beleid.

Sluiten